Ziņas no Pilsoniskās alianses: NVO kapitāls Rīgā

Vari pagūt pieteikties uz „NVO kapitāls Rīgā” prezentāciju!!! Ja vēlies būt viens no pirmajiem, kas uzzina par nevalstisko organizāciju un Rīgas
domes sadarbību un viens no tiem, kuram ir iespēja ieskatīties pētījuma
„NVO kapitāls Rīgā” aizkulisēs un ar savu domu ietekmēt šī pētījuma rezultātus, tad esi laipni gaidīts uz tikšanos 23.11.2010. plkst. 15:00-17:00 Ģertrūdes ielā 19/21-5, ieejas kods 1725. Iepriekš piesakies pie Intas Šimanskas (e-pasts: inta@nvo.lv, tel.67846467). Uz tikšanos ir aicināti Rīgas domes un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kas izvērš aktivitātes Rīgas pilsētā un tās iedzīvotājiem!

Jauni MK noteikumi par komandējumiem

Aicinām iepazīties ar jaunajiem MK noteikumiem par komandējumiem.

NVO aicinātas iesaistīties Valdības Rīcības plāna veidošanā

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis 2010. gada 8.novembrī ir adresējis vēstuli Nacionālās trīspusējās sadarbības padomei un NVO, kas parakstījušas sadarbības memorandu ar MK, kurā informē, ka “MK ir uzsācis darbu pie Valdības rīcības plāna (VRP) sagatavošanas, lai definētu konkrētus uzdevumus un sasniedzamos rezultātus valdības deklarācijas īstenošanai”. Līdz 5. decembrim ministrijām sadarbībā ar nozares NVO, sociālajiem partneriem un ekspertiem jāsagatavo un jāiesniedz priekšlikumi par ministriju būtiskajiem un prioritāri veicamajiem pasākumiem turpmākajiem četriem gadiem. Ministru prezidents aicina NVO “aktīvi iesaistīties valdības rīcības plāna gatavošanā, sazinoties ar atbildīgo nozares ministriju un sniedzot priekšlikumus institūcijām par četru gadu laikā veicamajiem pasākumiem un sasniedzamajiem mērķiem un rezultātiem, lai sasniegtu valdības Deklarācijā nospraustos uzdevumus”.

Vēstulei pievienotajos Metodiskajos noteikumos VRP izstrādei teikts, ka ministrijām jāplāno ne vairāk kā piecus prioritārus, būtiskus, aktuālus un izmērāmus pasākumus katram deklarācijā minētam uzdevumam ar skaidri nosakāmu mērķi un sasniedzamu galarezultātu.

Kultūras ministrija aicina ikvienu iesūtīt savus priekšlikumus līdz 22. novembrim uz e-pastu: kulturai@km.gov.lv. Sk.: http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/ierosinajumi.html

LKNVOA apkopo laikmetīgās kultūras NVO priekšlikumus un aicina tos iesūtīt līdz 17. novembra pēcpusdienai Zanei Kreicbergai: zane@theatre.lv.

LKNVOA iesniedz vēstuli kultūras ministrei

Šodien iesniedzām vēstuli jaunajai kultūras ministrei Sarmītei Ēlertei, kurā formulējām nevalstiskā sektora prioritātes jaunajā budžetā: saglabāt KM līdzfinansējumu NVO darbībai, palielināt VKKF budžetu un saglabāt līdzfinansējumu projektiem, kas saņēmuši EK programmu finansējumu.

Kādai jābūt Eiropas kultūras attīstībai pēc 2013?

Līdz 15. decembrim ikviens var piedalīties Eiropas Komisijas izsludinātajā publiskajā konsultācijā par ES kultūras programmu pēc 2013. gada. Organizācijas un iedzīvotāji, valsts iestādes u.c. ir aicināti izteikt viedokli un redzējumu par nākotnes kultūras attīstību Eiropas Savienībā. Plašāka informācija angļu valodā.

Piedalies „Rīga dimd – iedzīvotāji runā” 24. novembrī

Pirmo reizi rīdziniekiem ir iespēja paust savu viedokli diskusijā par iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzatbildību pilsētvides sakārtošanā, publisku pasākumu organizēšanā un sociālās vides uzlabošanā.
Rīgas dome vēlas rīdzinieku domas par pilsētu uzzināt arī rīkojot telefondienu! Savu viedokli telefondienā, 10. novembrī, var paust arī zvanot uz numuriem: 67026015 vai 67181657. Turklāt visos Rīgas domes apmeklētāju pieņemšanas centros ikvienam būs pieejama anketa, kurā iedzīvotāji, var paust savu viedokli un ierosinājumus. Anketu un plašāku informāciju nākamās nedēļas laikā varēsi atrast Rīgas pašvaldības vortālā: http://www.riga.lv un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta mājas lapā http://www.iksd.riga.lv.

Vienlaikus aicinām piedalīties forumā „Rīga dimd – iedzīvotāji runā!”, kas notiks 24. novembrī Kongresu namā, Rīgā. Foruma mērķis ir apzināt iespējamos sadarbības modeļus starp iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām un pašvaldību, analizēt problēmas, kas traucē veiksmīgai sadarbībai un rast risinājumu turpmākai kopdarbībai. Forumā aicināti piedalīties nevalstisko organizāciju pārstāvji un ikviens aktīvs rīdzinieks, kurš vēlas darboties un īstenot idejas Rīgas pilsētas un iedzīvotāju labā!

Rīgā notiks starptautisks forums Eiropas kultūras sadarbības tīkla izveidei

„Rīga – 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsēta” 17. novembrī aicina uz pirmo starptautisko forumu “Baltijas dzintara vējš: kultūra, radošums, pārmaiņas”, kas notiks Rīgas Domē, informē REKG2014 pārstāve Aiva Rozenberga.

Forumā piedalīties aicināti pārstāvji no citām topošajām Eiropas kultūras galvaspilsētām, ārvalstu vēstniecībām, Rīgas sadraudzības pilsētām, Latvijas kultūras un citām jomām. Paredzētas debates par kultūras jomu Eiropā. Foruma vienojošā zīme ir Baltijas dzintars, kas novatoriskā pieejā ņemts par pamatu jaunā Eiropas sadarbības tīkla izveidei. “Dzintara ceļš” tiks no jauna radīts kā simbols laikmetīgam kultūras apmaiņu tīklam starp Eiropas valstīm un tautām.

Pasākumu atklās pilsētas un valsts politiķu debates par mērķiem Rīgai, Latvijai un Eiropai kultūras un radošuma stiprināšanā, Rīgas, Tallinas un Pilzenes kā topošo Eiropas kultūras galvaspilsētu pārstāvji sniegs savu redzējumu. Tehnoloģijas un mākslas sakausējuma jaunās iespējas apskatīs Paskāls Kaizers no Eiropas jauno tehnoloģiju centra mākslas atbalstam, savukārt Rīgas, Šartras un Lionas pārstāvji šo tematu izvērtēs caur Gaismas festivālu rīkošanas pieredzi. Eiropas e-bibliotēka EUROPEANA stāstīs par informācijas tehnoloģiju iespējām, atspoguļojot Eiropas jūgendstila mantojumu.

Foruma galvenais akcents veltīts pārsteidzošajiem atklājumiem Baltijas dzintara izpētē. Bijusī Kembridžas universitātes profesore Māra Kalniņš, kas Baltijas dzintara izpētei dažādās pasaules valstīs ir veltījusi visu savu mūžu. Baltijas dzintara slēptos izaicinājumus mūsdienu zinātnei un sasniegumus šajā jomā aplūkos Dr. Inga Ļašenko no Rīgas Tehniskās universitātes.