• sabiedriskās domas un diskusijas veicināšana par kultūrpolitikai un ilgtspējīgai attīstībai svarīgiem jautājumiem;
  • līdzdalība politikas procesā (Alianses kultūrpolitikas jautājumu risināšanai izveidošana kopā ar Latvijas Radošo savienību padomi; dialogs ar Kultūras ministriju (ministra un valsts sekretāra līmenī) par nozarei un NVO sektoram būtiskiem jautājumiem, piedalīšanās VKKF budžeta jautājumu risināšanā un demokrātisku un profesionālu RD kultūras budžeta sadales principu saglabāšanā);
  • ilgtspējīgas, uz rezultātu orientētas biedrību un nodibinājumu darbības veicināšana (sadarbības un „alternatīvās ekonomikas” modeļu iniciēšana un koordinēšana starp kultūras NVO, semināru rīkošana par „alternatīvo ekonomiku” un kultūrpolitikas un kultūras organizāciju stratēģijām ekonomiskās krīzes apstākļos, līdzdalība Latvijas Pilsoniskajā aliansē).