Aicinām visus LKNVOA biedrus uz gadskārtējo kopsapulci šī gada 29. martā pl. 16.00 Laikmetīgās mākslas centra telpās Alberta ielā 13.

Sapulces dienas kārtībā:
1.Informācija par iepriekšējā gadā paveikto.
2. Gada pārskata apstiprināšana
3. Jauno biedru uzņemšana
4. Tālāko darbības plānu apspriešana