2010. gada nogalē, 21. decembrī Kultūras ministrijā notika neformāla diskusija par radošo radošās industrijas attīstību. Tajā piedalījās ap divdesmit dažādu jomu (mūzikas ieraksti, poligrāfija, dizains, radošie inkubatori u.t.t) pārstāvji. Diskusija tika rīkota ar mērķi noskaidrot nozares profesionāļu viedokļus, ieteikumus, ieceres un vajadzības tuvākā un tālākā nākotnē, kā arī apstākļus un šķēršļus, kādi pastāv radošās industrijas sekmīgai attīstībai. LKNVOA šajā diskusijā pārstāvēja Solvita Krese un Daina Vītoliņa.

Pirms diskusijas ministrija bija aicinājusi iesniegt priekšlikumus nozares būtiskākajiem jautājumiem, kā arī komentārus un kodolīgu informāciju par savu pieredzi: līdzšinējiem šķēršļiem/ problēmām (kā projektu īstenotājam vai atbalstītājam) ar radošo industriju saistītu ieceru realizēšanā.

LKNVOA sadarbībā ar LRSP un konsultējoties ar Laiks Kultūrai pārstāvjiem iesniedza KM vienotu priekšlikumu bloku.

Diskusijas sākumā Una Sedleniece (KM) īsumā iepazīstināja ar situācijas pārskatu, savukārt kultūras ministre Sarmīte Ēlerte diskusijā aicināja paust savu viedokli ikkatru klātesošo. Pēc diskusijas KM ir sagatavojusi apkopojumu par iesniegtajiem priekšlikumiem. Ministrija ir solījusi turpināt aktīvu konsultāciju procesu ar radošās industrijas nozares pārstāvjiem arī 2011. gadā.