Šodien Gundega Laiviņa un Zane Kreicberga pārstāvēja NVO sektoru sanāksmē par kultūras budžetu 2011. gadā. Rezumējums: KKF budžets, lai arī simboliski, bet pieaugs; līdzšinējā apjomā saglabāta dotācija NVO, kas tiks sadalīta konkursa kārtībā; 2011.gada pirmajā pusē notiks 2010.gada budžeta izpildes izvērtējums (kas ir sasniegts par piešķirto naudu), tad arī īstais laiks diskusijai par nozares finansēšanas sistēmas uzlabojumiem vai maiņu.