E-ziņu izdevums “Nesēdi tumsā” / 26.11.2010.NVO e-zinas 26.11.2010