22.novembrī nosūtījām vēstuli Kultūras ministrijai ar priekšlikumiem politikas rīcības plānam Valdības deklarācijas īstenošanai. Vēstuli var lejuplādēt šeit: LKNVOA_ricibas_planam