LKNVOA biedru kopsapulce

Aicinām visus LKNVOA biedrus uz gadskārtējo kopsapulci šī gada 29. martā pl. 16.00 Laikmetīgās mākslas centra telpās Alberta ielā 13.

Sapulces dienas kārtībā:
1.Informācija par iepriekšējā gadā paveikto.
2. Gada pārskata apstiprināšana
3. Jauno biedru uzņemšana
4. Tālāko darbības plānu apspriešana

Par radošās industrijas attīstību 2011. gadā

2010. gada nogalē, 21. decembrī Kultūras ministrijā notika neformāla diskusija par radošo radošās industrijas attīstību. Tajā piedalījās ap divdesmit dažādu jomu (mūzikas ieraksti, poligrāfija, dizains, radošie inkubatori u.t.t) pārstāvji. Diskusija tika rīkota ar mērķi noskaidrot nozares profesionāļu viedokļus, ieteikumus, ieceres un vajadzības tuvākā un tālākā nākotnē, kā arī apstākļus un šķēršļus, kādi pastāv radošās industrijas sekmīgai attīstībai. LKNVOA šajā diskusijā pārstāvēja Solvita Krese un Daina Vītoliņa.

Pirms diskusijas ministrija bija aicinājusi iesniegt priekšlikumus nozares būtiskākajiem jautājumiem, kā arī komentārus un kodolīgu informāciju par savu pieredzi: līdzšinējiem šķēršļiem/ problēmām (kā projektu īstenotājam vai atbalstītājam) ar radošo industriju saistītu ieceru realizēšanā.

LKNVOA sadarbībā ar LRSP un konsultējoties ar Laiks Kultūrai pārstāvjiem iesniedza KM vienotu priekšlikumu bloku.

Diskusijas sākumā Una Sedleniece (KM) īsumā iepazīstināja ar situācijas pārskatu, savukārt kultūras ministre Sarmīte Ēlerte diskusijā aicināja paust savu viedokli ikkatru klātesošo. Pēc diskusijas KM ir sagatavojusi apkopojumu par iesniegtajiem priekšlikumiem. Ministrija ir solījusi turpināt aktīvu konsultāciju procesu ar radošās industrijas nozares pārstāvjiem arī 2011. gadā.

Divi labi darba piedāvājumi kultūras jomā

Informācija šeit!

Šodien sanāksmē par kultūras budžetu bija pārstāvētas arī NVO

Šodien Gundega Laiviņa un Zane Kreicberga pārstāvēja NVO sektoru sanāksmē par kultūras budžetu 2011. gadā. Rezumējums: KKF budžets, lai arī simboliski, bet pieaugs; līdzšinējā apjomā saglabāta dotācija NVO, kas tiks sadalīta konkursa kārtībā; 2011.gada pirmajā pusē notiks 2010.gada budžeta izpildes izvērtējums (kas ir sasniegts par piešķirto naudu), tad arī īstais laiks diskusijai par nozares finansēšanas sistēmas uzlabojumiem vai maiņu.

Latvijas Pilsoniskās alianses ziņu lapa

E-ziņu izdevums “Nesēdi tumsā” / 26.11.2010.NVO e-zinas 26.11.2010

Esam iesnieguši priekšlikumus Kultūras ministrijas rīcības plānam

22.novembrī nosūtījām vēstuli Kultūras ministrijai ar priekšlikumiem politikas rīcības plānam Valdības deklarācijas īstenošanai. Vēstuli var lejuplādēt šeit: LKNVOA_ricibas_planam

Latvijas Avīzē 11.novembrī pubilcēts raksts par laikmetīgās kultūras NVO pozīciju

Lasiet rakstu šeit!